Meer over forfaitair systeem ...

 

In België bestaan twee financieringssystemen voor eerstelijnszorg: de betaling per prestatie en de forfaitaire betaling. In de betaling per prestatie wordt de zorgverstrekker betaald per geleverde verstrekking (bijvoorbeeld een huisbezoek, raadpleging, hechting van een wonde,…).  In de forfaitaire betaling wordt aan de groep zorgverstrekkers een vast bedrag per ingeschreven patiënt uitbetaald, ongeacht het aantal prestaties voor die patiënt.

In deze praktijk starten we in het systeem per prestatie, maar ons doel is om zo snel mogelijk een switch te maken naar forfaitair systeem.

Waarom kiezen we hiervoor?

In forfaitair systeem is gemakkelijker om multidisciplinair werk te organiseren. Hierdoor kunnen we een groter aanbod van zorg aanbieden, je uitnodigen voor specifieke preventieve onderzoeken, tijd maken om te overleggen met de andere zorgverleners in ons netwerk... Dit alles om de zorg meer op maat te maken voor iedereen.