Belangrijke nummers en links

 

 • noodnummer voor levensbedreigende situaties:                         112
 • ambulance en brandweer:                                                                100
 • wachtpost Zuiderkempen:                                                                 014 22 22 00
 • AZ Herentals spoedgevallen:                                                             014 24 60 03
 • AZ Herentals algemeen:                                                                     014 24 61 11
 • antigif centrum:                                                                                   070 24 52 45 
 • zelfmoordlijn:                                                                                       1813
 • Child Focus:                                                                                          116 000
 • apotheek van wacht:                                                                           www.apotheek.be
 • tandarts van wacht:                                                                             www.tandarts.be
 • rode kruis (ziekenwagen voor niet-dringende situaties):              105
 • Dr. Walter Van Der Kerken (huisarts in Vorselaar):                        014 51 37 97
 • Dr. Karine Lauwers (huisarts in Vorselaar):                                     014 50 66 28
 • meer over coronavirus:                                                                       www.info-coronavirus.be
 • betrouwbare informatie over ziekten en gezondheid:                  www.thuisarts.nl   en   www.gezondheidenwetenschap.be