Meer over Pioen ...

 

Onze praktijk maakt deel uit het project Pioen.

Vorselaar is één van de 6 Vlaamse pilootprojecten voor het oprichten van een brede eerstelijnspraktijk wegens grote nood aan een multidisciplinaire groepspraktijk van huisartsen en verpleegkundigen op het niveau van de eerstelijnsgezondheidszorg, met veel samenwerking en snelle toeleiding naar de juiste zorgen. De noden werden nog meer tastbaar in de coronacrisis. Er werd gekeken naar het lokaal bestuur om een regierol op te nemen.

Het project heeft een naam: PIOEN. De Pioen is een mooie roos en staat in China symbool voor liefde, gezondheid en geluk. De term “gezondheidshuis” maakt duidelijk waarvoor het staat: namelijk mensen gezond houden, eerder dan ze te genezen: meer preventief en integraal werken dus.

Preventief werken betekent ook dat er niet enkel naar lichamelijke klachten mag worden gekeken. Soms is een doktersbezoek eerder te wijten aan meer diepliggende problemen die bv. te maken hebben met een verkeerde leefstijl en te weinig beweging (daar kunnen bv. de BOV-coach, diëtist en groepssessies soelaas brengen), een complexe welzijnssituatie (waarbij maatschappelijk werkers via de methodiek van “integraal werken” het probleem kunnen ontleden inzake wonen/werken/financiën/te weinig context of andere problemen zoals verslaving) of eerder mentaal van aard zijn.

De samenwerking zit dus ingebakken in het concept (en de naam) van de eerstelijnspraktijk. PIOEN staat voor:

  • Preventief/Professioneel
  • Interdisciplinair/Innovatief
  • Open/Overleg
  • Eerstelijnspraktijk/Eerstelijnszone
  • Netwerk/Nabijheid