Telefonisch advies

 

Telefonische vragen en/of adviezen worden liefst tot een strikt minimum beperkt. Denk eraan dat ook u tijdens een consultatie niet graag gestoord wordt door steeds binnenkomende telefoonoproepen.

Telefonisch advies is per uitzondering mogelijk. Indien het niet mogelijk is om naar raadpleging te komen en u zelf denkt dat een telefonisch advies voor u voldoende zou kunnen zijn, kunt u contact opnemen met de secretariaat. De dokter zal zo snel mogelijk (binnen enkele uur) terug met u contact opnemen en advies geven ivm uw probleem.