Nieuwe patiënten

 

Bent u een nieuwe patiënt bij ons? Dan kunt u online of via telefoon een afspraak maken.

Bij uw eerste afspraak kunnen we een Globaal Medisch Dossier (GMD) openen. Dat is gratis. In uw GMD staat informatie over uw gezondheid. Bijvoorbeeld operaties, ziekten, behandelingen, allergieën ...

Opent u een GMD in onze praktijk?
Dan bent u ingeschreven als vaste patiënt en krijgt u een verhoogde terugbetaling voor de consultaties in onze praktijk.