Huisreglement

 

 • Geen enkele vorm van agressie, geweld, discriminatie, grof taalgebruik en aanstootgevend of seksueel intimiderend gedrag wordt getolereerd.
 • De praktijk is open alle weekdagen tussen 8u en 19u.
 • In het weekend, op feestdagen en tijdens werkdagen tussen19u tot 8u is de praktijk gesloten. Buiten de openingstijden kunt u voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag (of tot de maandag na een weekend), terecht op de wachtpost.
 • We werken enkel op afspraak.
 • Maak 1 afspraak per patiënt. Voor 2 personen neemt u 2 opeenvolgende afspraken.
 • Breng steeds uw identiteitsbewijs of ISI+ kaart mee.
 • Kom steeds op tijd. Anders laat u iedereen die volgt wachten.
 • Als u een afspraak wenst te annuleren, gelieve dat 24u op voorhand te doen. 
 • Voor het invullen en afleveren van attesten (werkonbekwaamheid, kinesitherapie, voorschriften, verwijsbrief specialist) vragen wij u op consultatie te komen. Deze zaken kunnen moeilijk telefonisch geregeld worden.
 • Online een afspraak maken wordt sterk aangemoedigd, dit om de telefoonlast aan het onthaal te verminderen.
 • Kijk voor uw consultatie welke chronische medicatie u nodig heeft. Zo kan uw arts voldoende voorschrijven tot een volgende afspraak.
 • Telefonische vragen en/of adviezen worden liefst tot een strikt minimum beperkt. Denk eraan dat ook u tijdens een consultatie niet graag gestoord wordt door steeds binnenkomende telefoonoproepen.